Reglement

2021 editie van de Avondvierdaagse Engelen

Dit jaar wordt er door de corona-maatregelen geen Avondvierdaagse Engelen evenement georganiseerd zoals we dat kennen. Om iedereen uit te dagen, stellen we de reeds voorbereide routes ter beschikking aan iedereen die ze wil lopen in de periode van 5 juni tot en met 20 juni 2021. Met behulp van onze sponsoren, en na registratie via deze site, zullen we achteraf een unieke medaille ter beschikking stellen aan alle deelnemers, met mogelijk nog een mooie verrassing er bij.

Corona-maatregelen

Het lopen van de routes is geheel op eigen verantwoordelijkheid. We roepen iedereen op de op dat moment geldende corona-maatregelen te respecteren en te volgen. 

Processierups

Let op! Op de routes langs het Engelermeer is ook dit jaar weer de processierups gesignaleerd.

 
 
 
Vermijd elk contact met de rupsen. Ga niet op de grond zitten bij een boom waar de processierups in zit.

Na aanraking van de rupsen of haren mag u niet krabben of wrijven. Was de huid eb ogen goed of spoel met water.

 

 

 

Afval

We roepen iedereen op het afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken of mee terug naar huis te nemen en daarmee Engelen schoon te houden.

Registratie

Registratie is alleen mogelijk via deze website en is mogelijk tot zondag 13 juni 2021. Hieraan zijn dit jaar geen kosten verbonden. Na registratie ontvangt iedereen een bevestigingsmail met meer details over de routes. Routes kunnen vanaf de eerste week van juni opgehaald worden in het halletje van Plus Mulder.

Medailles

Het lopen van de routes in dit bijzondere wandeljaar willen we natuurlijk belonen en in herinnering houden met een unieke medaille. Deze medaille wordt ter beschikking gesteld door de sponsoren die ons ieder jaar weer ondersteunen.

Om in aanmerking te komen voor de medailles, hebben we verschillende vragen verwerkt in de routes. Deze vragen leveren een code per route op. Na het lopen van de 4 routes van dezelfde afstand wordt de deelnemers gevraagd om deze codes als antwoord op de registratiemail terug te sturen naar ons, dan kunnen wij dit meenemen in het bestellen en verdelen van de medailles.

Starttijd & locatie

De routes kunnen dit jaar gelopen worden in de periode van 5 juni tot en met 20 juni 2021. Om, in het kader van de geldende corona-maatregelen, de maximale spreiding van alle mogelijke wandelaars te bevorderen, wordt er geen volgorde, datum of tijdstip per route aangegeven. De routes kunnen dus op ieder gewenst moment en in willekeurige volgorde gelopen worden.

Verzekering

Het lopen van de routes is op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Verkeersregelaars

Tijdens de periode dat de routes gelopen kunnen worden zullen er op de oversteekplaatsen geen verkeersregelaars staan. Houd je dus aan de lokale verkeersregels en let goed op de veiligheid van jezelf en je kinderen.

Afval

De organisatie verzoekt de wandelaars afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Bij de startlocatie en controleposten liggen plastic zakken om hierin het afval te verzamelen.

Calamiteitenplan

Download het calamiteitenplan door op deze link te klikken.

Commerciële Handel

De organisatie is op geen enkele wijze betrokken bij commerciële handel tijdens de avondvierdaagse zoals bloemen, snoep of ijskramen. Overlast veroorzaakt door deze handelaren valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie. 

Controleposten

Tijdens de wandeling worden op niet nader bekend gemaakte plaatsen de deelnamebewijzen gescand. Indien bij terugkomst geen scan op het deelnamebewijs getoond kan worden, kan de organisatie besluiten geen medaille uit te reiken.

Deelname

Vanaf de leeftijd van 10 jaar mag je zelfstandig deelnemen aan de Avondvierdaagse van Engelen.
Onder de 10 jaar is deelname aan de Avondvierdaagse van Engelen alleen toestaan onder begeleiding van een volwassene.
 

EHBO

Voorafgaand aan de wandelavond staat bij de startlocatie een EHBO’er. Tijdens de wandeltocht staan de EHBO’ers op verschillende locaties.

Fietsenstalling

De organisatie van de avondvierdaagse Engelen is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal.

Gevonden Voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de controlepost op een van de startlocaties.

Illegale Deelname

Het organiseren van een wandelevenement kost veel geld. Illegale wandelaars zijn niet verzekerd in het geval er een ongeluk mocht plaatsvinden.

Inschrijven

Inschrijven is alleen mogelijk op de daarvoor bestemde inschrijflocaties. Voorafgaand aan de start van de eerste avond is beperkt inschrijven ook mogelijk. Hiervoor is echter een hogere vergoeding verschuldigd.

Inschrijfkosten

Inschrijving voor de avondvierdaagse Engelen kost € 6,00 per persoon. Inschrijving buiten de inschrijftermijn kost € 6,00 per persoon. Er dient direct bij inschrijving te worden betaald.

Medailles

De wandelaar is zelf verantwoordelijk voor de opgave van de correcte medaille.
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van een medaille. Indien een wandelaar een nieuwe medaille wenst, dan zal hiervoor een vergoeding moeten worden betaald. Voor uitreiking van een medaille is het voor de wandelaar noodzakelijk dat hij/zij alle vier de avonden deelgenomen heeft. Op vrijdagavond worden de medailles na de binnenkomst uitgereikt.

Parkeren

Bij de startlocaties is beperkte parkeergelegenheid. Auto’s dienen zoveel mogelijk thuis gelaten te worden.

Slecht Weer

Bij uitzonderlijk slecht weer neemt de organisatie om 17.45 uur een beslissing over het al dan niet doorgaan van de avondvierdaagse.

Dit kan zijn het aflasten van een wandelavond, het wijzigen van een route(-afstand) of het laten doorgaan. Mocht tijdens het wandelen de weerssituatie zodanig veranderen dat het gevaar kan opleveren voor de wandelaars, dan zal de organisatie proberen de wandelaars op een zo snel en veilige manier terug te laten keren naar de startlocatie. De verplichting voor het behalen van een controlescan zal in het geval van het (gedeeltelijk) afgelasten van een wandelavond komen te vervallen of in ieder geval minder streng worden toegepast.

Spandoeken

Het is niet toegestaan spandoeken mee te dragen met hierop aanstootgevende tekst of afbeeldingen.

Starttijd & locatie

Kunnen gevonden worden op de home-page.

Verzekering

Door de wandelbond is een collectieve verzekering afgesloten ten behoeve van geregistreerde wandelaars en vrijwilligers van de avondvierdaagse.

Verkeersregelaars

De verkeersregelaars staan er voor de veiligheid van de wandelaars. De wandelaars worden dan ook dringend verzocht de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaars kan door de politie flink worden beboet.

X